Ondernemers

Uw onderneming

 • Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

  Soms loopt het bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade. Aan klanten, aan naburige bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan een fout van een werknemer van je bedrijf of van jou als zaakvoerder, dan moet je die schade herstellen of vergoeden. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je bedrijf vergoedt de schadelijder dan in jouw plaats. Zo bescherm je (het vermogen van) je bedrijf.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

  Wanneer je een fout maakt, kun je persoonlijk of hoofdelijk – voor de fout van een collega-bestuurder – aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook je privévermogen aanspreken. De verzekering BA Bestuurder beschermt je tegen alle financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden voor je fouten als bestuurder: we betalen de schadevergoedingen en – als je dat wilt – ook je verdedigingskosten.

 • Rechtsbijstandverzekering

  Er zijn heel wat situaties waarbij juridische hulp geen overbodige luxe is. Een rechtsbijstandsverzekering geeft je juridische en financiële bijstand. Ze geeft je als bedrijfsleider een geruster gevoel. Iedereen actief in jouw bedrijf is beschermd met deze verzekering, van de bedrijfsleiding tot en met de jobstudenten.

 • Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

  Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor je bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd met het gebouw en word je aansprakelijk gesteld, dan kunnen die kosten op jou worden verhaald. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt je tegen dat risico.

 • Verzekering beroepsaansprakelijkheid

  De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door je beroepsfout in jouw plaats. Zo bescherm je je eigen bedrijf tegen schadevergoedingen van derden. We betalen ook als het om puur financiële schade gaat, bijvoorbeeld als je klant zijn bouwwerken moet stilleggen of te veel belastingen moet betalen omdat je een rekenfout maakte.

 • Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

  In je medisch beroepsleven kun je helaas geconfronteerd worden met patiënten die een schadevergoeding van jou eisen. Dankzij de aansprakelijkheidsverzekering zal het slachtoffer een correcte vergoeding krijgen voor de geleden schade. Zelfs wanneer er na een behandeling complicaties optreden die niet eens het gevolg zijn van een medische fout of nalatigheid, dan kun jij rekenen op juridisiche bescherming.

 • Waardenverzekering

  Waarden die vernietigd, beschadigd of verloren raken, zijn vaak meer waard dan de vergoeding die je in de meeste verzekeringen krijgt. Daarom geven we je de kans om je waarden apart te laten verzekeren. Zo ben je gerust. Ook bij een onaangename verrassing.

 • Cyberverzekering

  Wil je je onderneming beschermen tegen cybercriminelen of datalekken? Reken dan op de cyberverzekering van KBC! We vergoeden de herstellingskosten en roepen de hulp in van experts zodat je snel weer aan de slag kunt na een cyberaanval.

 • ‘Alle risico’s’-verzekering van specifieke voorwerpen

  Voor bepaalde voorwerpen wil je extra bescherming voorzien. Het gaat hier vaak over elektronische en fijn mechanische apparatuur. Je kunt voorwerpen per stuk verzekeren, maar ook per set of groep van dezelfde aard. Deze verzekering is af te sluiten binnen de patrimoniumpolis.

 • Verzekering Vervoerde Goederen

  De verzekering vervoerde goederen beschermt je lading tegen beschadiging of diefstal als je rondrijdt met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar in je voertuig. Aan te raden voor bijvoorbeeld vaklui (loodgieters, schrijnwerkers, elektriciens...) en leveranciers (drankenhandel...). Deze verzekering geldt tijdens transport voor eigen rekening.

 • Bedrijfsschadeverzekering

  De verzekering verleent dekking voor het verlies aan winst en het doorlopen van de vaste kosten als gevolg van materiële schade. Heb je kosten gemaakt om de bedrijfsschade te beperken? Dat wordt ook gedekt in deze verzekering.

 • Verzekering voor uw dieren

  Als paarden- en rundveehouder zit je kapitaal voor een groot deel in je dieren. Een tegenslag hoeft daarom geen financieel verlies te betekenen. Verzeker je tegen ongevallen en ziekte en bescherm zo je bedrijfsinkomsten.

 • Verzekering schade door wijziging klimaat & groeifactoren

  Sluit deze verzekering als je kippen of varkens wil verzekeren tegen verstikking of als je een champignonkwekerij hebt. Daarbij ben je verzekerd als de wijziging van klimaat- en groeifactoren het gevolg is van een schadegeval aan de verzekerde goederen, dat wij vergoed hebben.

 • Verzekering schade door wijziging van omgevingsfactoren

  Bij koopwaar kan de kwaliteit en de houdbaarheid onder invloed staan van omgevingsfactoren. Denk aan zout in te vochtige ruimtes of vlees in een te warme omgeving. De installaties die deze omgevingsfactoren optimaal houden, kunnen al eens falen. Om je tegen het financiële verlies daardoor te beschermen werd deze verzekering in het leven geroepen.

 • Verzekering productieverlies

  Een brandverzekering beschermt je niet alleen tegen de financiële gevolgen van een brand, maar ook bijvoorbeeld van een storm of een diefstal. De KBC-Verzekering Productieverlies gaat nog een stapje verder en is specifiek ontwikkeld voor de sectoren Land- en Tuinbouw en Glastuinbouw. Met die verzekering kun je immers het voortbestaan van je bedrijf veiligstellen.

 • Verzekering bodemsanering

  Zowel bij ondergrondse als bovengrondse stookolietanks is een lek niet ondenkbaar. Laat je verzekeren voor de gevolgen daarvan en wij nemen de saneringswerken op ons. Ook als het lek in een bijhorende leiding zit.

Kantoor & gebouw

 • Brandverzekering en bescherming bij andere risico's

  Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen verschillende risico's, zoals brand, vandalisme en storm.

 • Diefstalverzekering

  Dankzij de KBC-Verzekering Diefstal ben je verzekerd tegen het verlies van goederen door diefstal. Maar ook tegen beschadiging, zelfs al slaagt de dief er niet in om effectief iets te stelen. Je bent gedekt voor verlies of beschadiging door diefstal, of poging tot diefstal.

 • Verzekering rechtsbijstand gebouw

  Als je schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan heb je graag dat die schade snel hersteld wordt. Zeker wanneer je bedrijf eronder lijdt. Dankzij deze verzekering krijg je juridische hulp en bijstand bij juridische geschillen.

 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gebouw

  Als je verzekerde gebouwen schade aanrichten bij derden, dan beschermt deze verzekering je tegen schade-eisen van die derden.

Voertuigen

 • Verzekering voor je lichte vracht

  Een ongeluk is soms snel gebeurd. Dankzij onze autoverzekering voor lichte vrachtauto’s kun je met een gerust gemoed op weg. Je stelt zelf je pakket samen: van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering tot een bijstandsverzekering of een ongevallenverzekering voor de bestuurder.

 • Omniumverzekering voor uw bedrijfswagen

  Een omnium is een bijkomende verzekering die je kunt nemen, bovenop de verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Met een omniumverzekering vergoedt men de volledige schade aan je eigen voertuig, op de eventuele franchise na. Een omniumverzekering vergoedt de schade aan je eigen auto, ook als je aansprakelijk bent.

 • Zakelijke autoverzekering

  Op zoek naar een zakelijke autoverzekering voor je bedrijfswagen? Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig ga je goed beschermd de weg op. Kies voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering of ga voor extra bescherming met een kleine of een volledige omnium. Bij schade staat je KBC-verzekeringsagent klaar om je te begeleiden.

Uzelf & uw medewerkers

 • Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

  Kun je als zelfstandige rondkomen met minder dan 55 euro per dag? Natuurlijk niet. Maar wat als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en je beroepsinkomen verliest? Dan krijg je dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen elke maand een uitkering bovenop de uitkering van je ziekenfonds. Tijdens die periode van arbeidsongeschiktheid betalen we ook je premie terug.

 • Ongevallen verzekering (voor gezinsleden)

  Gebeurt het wel eens dat je aan een van je kinderen vraagt om even een handje te helpen in je zaak? Of stuur je je zoon of dochter wel eens naar de post om je zakelijke brieven te versturen? Of op pad om een bestelling te gaan afleveren? Dat is geen enkel probleem. Alleen moet je er rekening mee houden dat ook zij op dat moment een ongeluk kunnen hebben.

 • Schuldsaldoverzekering voor ondernemers

  Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, kan je ervoor kiezen om je te verzekeren zodat je partner of erfgenaam beschermd is in geval jij overlijdt voor het geleende kapitaal volledig is afbetaald. Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht, maar over het algemeen aanbevolen. Ze garandeert de terugbetaling van het hele kapitaal of een deel ervan.

 • De Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering

  Dankzij de Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering vergoed je de medische kosten van je werknemers bij een ziekenhuisopname naar aanleiding van een ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie. Een mooi extralegaal voordeel voor je personeel. En een voordeel voor jou, want jij betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies.

 • Groepsverzekering voor personeel

  Als bedrijfsleider wil je je medewerkers gemotiveerd houden. Hun brutoloon verhogen? Mogelijk. Alleen levert dat netto niet evenveel op. Met het KBC-Team Benefit Plan bied je een voordelig alternatief: je bouwt voor je medewerkers op een eenvoudige manier een kwalitatief aanvullend pensioen op voor later en tijdens hun loopbaan beschikken ze over extra zekerheid via de aanvullende dekkingen.

 • Arbeidsongevallenverzekering

  Een ongeval tijdens het werk? Da’s snel gebeurd. Daarom ben je als ondernemer met personeel ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Met de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen krijg je meer dan de wettelijke vereisten. Daarnaast kun je jezelf, je personeel en je helpers extra beschermen met aanvullende waarborgen.

 • Verzekering Kwijtschelding Schuld

  Met een verzekering Kwijtschelding Schuld behoed je je gezin of vennootschap voor kredietschuld bij overlijden. Mocht je overlijden tijdens de looptijd, wordt de volledige resterende schuld kwijtgescholden. KBC Verzekeringen betaalt dan het uitstaande kapitaal en de verschuldigde rente van het krediet.

Uw pensioen

 • IPT (Individuele Pensioenstoezegging)

  Als zelfstandig ondernemer ben je waarschijnlijk elke dag druk in de weer met je eigen zaak. Maar denk je soms ook aan je persoonlijke financiële toekomst? Met een IPT financiert je vennootschap op een fiscaal gunstige manier een aanvullend pensioenkapitaal voor jou als bedrijfsleider. Zo zijn de gestorte premies aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten.

 • VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen)

  Een VAPZ, ook wel Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen genoemd, is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige. Een VAPZ helpt je om je koopkracht tijdens de pensioenjaren te verhogen. Het KBC-Life Pension Plan - VAPZ biedt je bovendien voldoende zekerheid dankzij een gegarandeerd rendement

 • Sociaal VAPZ

  Als je een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen. Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor genieten jij en je nabestaanden extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

 • Pensioenopbouw medische vrije beroepers

  Gebruik je je RIZIV-toelage als medische vrije beroeper voor de financiering van het KBC-Life Pension Plan - RIZIV? Dan krijg je een persoonlijk voorzorgsplan. Zo bouw je een aanvullend pensioen met gegarandeerd rendement op. En dankzij de solidariteitswaarborgen geniet je tevens extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.

 • POZ (Pensioensovereenkomst voor Zelfstandigen)

  De POZ is een nieuwe mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zelfstandigen zonder een vennootschap. Je bouwt hierdoor op een fiscaal voordelige manier een extra pensioenkapitaal op bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).