Waarom kiezen voor de multirisicoverzekering?

22/03/2021

Waarom kiezen voor de multirisicoverzekering?


Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen verschillende risico's, zoals brand, vandalisme en storm. Ben je handelaar? Ontdek nu de 9 nieuwe extra waarborgen op maat van je zaak.

Wat is onder andere verzekerd?

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door:

  • Brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw
  • Aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen
  • Kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen
  • Water en stookolie
  • Storm en natuurrampen

Er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bijvoorbeeld door het redden van personen en goederen of door maatregelen om de schade te beperken

Wenst u meer informatie of een afspraak?